Navigácia

Navigácia

  • Deň narcisov

   Do galérie Deň narcisov boli pridané fotografie.

   Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. 22.ročník finančnej zbierky sme podporili vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov.

  • Svetový deň zdravia

   Do galérie Svetový deň zdravia boli pridané fotografie.

   Tento deň sa oslavuje od roku 1950 a viaže k udalosti vzniku Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá bola založená 7.4.1948. My sme si ho pripomenuli rozhovorom o zdravom životnom štýle a aktivitami zameranými na zdravú výživu.

  • Noc s Andersenom

   Do galérie Noc s Andersenom boli pridané fotografie.

   Medzinárodné podujatie na podporu čítania – Noc s Andersenom, sa organizuje pri príležitosti výročia narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena (2. apríla). Od roku 1967 je 2. apríl vyhlásený za Medzinárodný deň detskej knihy. Podujatie na podporu čítania detí už od roku 2006 koordinuje Spolok slovenských knihovníkov a knižníc a Slovenská asociácia knižníc. Do tejto mohutnej akcie sa zapájajú knižnice s cieľom podporiť rozvíjanie čítania detí. Podujatie sa koná vo všetkých regiónoch Slovenska  a každoročne priberá väčší počet verejných a školských knižníc. 

  • Svetový deň vody

   Do galérie Svetový deň vody boli pridané fotografie.

   Svetový deň vody je medzinárodná aktivita, ktorej myšlienka vznikla v roku 1992 na konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji (UNCED) v Rio de Janeiru. Každoročne tento deň pripadá na 22. marca. My sme si ho pripomenuli výrobou takéhoto plagátu.

  • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

   Do galérie Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo boli pridané fotografie.

   V galérii Zemplínskeho osvetového strediska Michalovce sa 20.3.2018 konal 64.ročník okresnej súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. Našu školu reprezentovala žiačka 2.ročníka Valéria Kančiová. V konkurencii sedemnástich recitátorov v I.kategórii prednesu poézie síce nezískala umiestnenie, ale porotu zaujala a ocenili ju diplomom za spontanny prejav. Srdečne jej blahoželáme!!!

  • Návšteva z knižnice

   Do galérie Návšteva z knižnice boli pridané fotografie.

   Zážitkové čítanie je spôsob práce s literárnym textom, ktorý je na rozdiel od hlasného čítania pre dnešné deti omnoho atraktívnejší. Súčasné deti, „rozmaznané“ televíziou a počítačmi nie sú ochotné a veľakrát ani schopné udržať pozornosť pri počúvaní čítaného textu. Zážitková práca s textom je tak výbornou alternatívou na zaujatie detí literatúrou a na podporu ich čitateľských zručností. Deťom nielen uľahčuje pochopiť prečítané, ale upozorní ich aj na skryté významy textu. Aj preto nás navštívili pracovníčky Zemplínskej knižnice v Trebišove a mali sme naozaj zážitok zo zážitkového čítania s nimi.

  • Hviezdoslavov Kubín

   Do galérie Hviezdoslavov Kubín boli pridané fotografie.

   6.3.2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.

   Umiestnenia:

   Poézia 1.miesto - Valéria Kančiová

                2.miesto - Ivana Valisková

                3.miesto - Nela Sikorai

   Próza 1.miesto - Petra Babinčáková

  • Talentárium

   Do galérie Talentárium boli pridané fotografie.

   V stredu, 21. februára, sa v Zemplínskom osvetovom stredisku konal tretí ročník Talentária pre žiakov 1.stupňa základných škôl. Svoje talenty tu predviedli žiaci v rôznych kategóriách. Či už to bol spev, prednes poézie a prózy, tanec, ľudové rozprávanie, hra na hudobnom nástroji alebo hranie scénok. A práve v tejto kategórii vystúpili naše žiačky – Danielka Šenkiová a Sveťka Šenkiová. Svojím vystúpením zabavili celé publikum a dostali množstvo pochvál. Nakoniec získali aj najviac bodov a bola im udelená cena obecenstva. Po vystúpení všetkých účinkujúcich bolo pre prítomných prichystané prekvapenie, vo forme predstavenia divadla Portál – Pyšná princezná. Nechýbalo ani občerstvenie. Hneď po príchode dostal každý účinkujúci desiatový balíček a po vyhlásení výsledkov ich už čakala pizza, džús a ovocie.

  • Valentín

  • Karneval

   Do galérie Karneval boli pridané fotografie.

   Odmenou za výborné výsledky vo vzdelávaní dosiahnuté v I. polroku tohto školského roka 2017/2018 bol pre našich žiakov FAŠIANGOVÝ KARNEVAL. Žiaci sa na karnevale predstavili v plnej paráde. Karnevalovým maskám nechýbala kreativita ani originalita. Každá maska sa v kruhu predstavila. Nasledovali súťaže ako tanec s balónom či stoličkový tanec. Žiakov sme odmenili za karnevalové masky i súťaženie sladkými dobrotami. Potom nasledovala diskotéka, na ktorej sa všetky deti dosýtosti vytancovali a zabávali až do úplného konca.

  • Tvorivé dielne

   Do galérie Tvorivé dielne boli pridané fotografie.

   Dnes sme sa stretli o 13.30 v škole na tvorivých dielňach. Deti vystúpili so svojim vianočným programom a potom spolu s rodičmi vyrábali rôzne výrobky.

  • Vianočná výzdoba školy

   Do galérie Vianočná výzdoba školy boli pridané fotografie.

  • Divadlo Portál - Zbojnícka kráľovná

   Do galérie Divadlo Portál boli pridané fotografie.

   Rozprávkový príbeh o začínajúcom zbojníkovi, ktorý sa vydá na kráľovský dvor ukradnúť princeznú a svete, kde zlodej nemusí byť zlý a kráľovná vždy len dobrá. Čo všetko sa môže stať, keď sa vám prvá lúpež nepodarí sme sa dozvedeli vo veselej rozprávke s pesničkami.

  • Týždeň boja proti drogám

   Do galérie Týždeň boja proti drogám boli pridané fotografie.

   V rámci akcie Týždeň boja proti drogám, sme sa venovali téme „Chceme (vieme) žiť zdravo“. Počas celého týždňa sme sa rôznymi aktivitami zoznamovali s témou projektu. Aké aktivity si pre náš naši učitelia pripravili? V úvode nás oboznámili so zásadami zdravého životného štýlu prostredníctvom prezentácie. Osvojené poznatky sme si overili formou kvízu. Ako „chutí“ zdravie, sme si vyskúšali pri spoločnej aktivite, keď sme z prinesených kusov ovocia a zeleniny, vytvárali rôznych panáčikov. Ovocie aj zeleninu sme potom s chuťou zjedli. za domácu úlohu sme mali opísať ako vyzerá náš deň z hľadiska stravy a pohybu. Spoločne sme riešili rôzne pracovné listy a zhotovovali obrázky na tému zdravý životný štýl. Projekt sa nám veľmi páčil o čom svedčia aj tieto fotografie.

  • Záložka do knihy spája školy

   Do galérie Záložka do knihy spája školy boli pridané fotografie.

   Zapojili sme sa do 8.ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy:

   Tajuplný svet knižných príbehov

   Našou partnerskou školou bola ZŠ a MŠ Podolí

   s ktorou sme si vymenili záložky.

    

   Do projektu sa prihlásilo 1 134 škôl s celkovým počtom 138 248 žiakov, a
   to z Českej republiky 337 škôl s celkovým počtom 37 073 žiakov a zo
   Slovenskej republiky 797 škôl s celkovým počtom 101 175 žiakov.

  • Oznámenie

   Riaditeľka školy v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods.5) oznamuje, že poskytuje žiakom  Základnej školy, Lastomír 144 dňa 27.10.2017 riaditeľské voľno.

  • Dopravná výchova
   9. 10. 2017

   Na našom multifunkčnom ihrisku sme sa učili poznávať dopravné značky a riešiť dopravné situácie.

  • Európsky týždeň športu

   Tretí ročník celoeurópskej aktivity Európsky týždeň športu sa v roku 2017 konal od 23. do 30. septembra.V rámci Európy sa do ETŠ zapojilo 32 krajín.Slovensko prispelo organizáciou 598 podujatí vo viac než 360 mestách/obciach a zašportovalo si 155 000 detí a dospelých.Na podporu ETŠ prebiehali športové aktivity už od 1.9. do 15.10.2017.V danom období sa na 890 akciách zúčastnil rekordný počet účastníkov, vyše 279 000. Aj naša škola sa zapojila do tejto aktivity dňa 29.9.2017.

  • Začiatok školského roka
   22. 9. 2017

   Do galérie Začiatok školského roka boli pridané fotografie.

  • Vitajte v školskom roku 2017/2018

   Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa bude konať 4. septembra 2017 o 9:00 na školskom dvore.

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola, Lastomír 144
   072 37 Lastomír č.144
  • +421 x 056/6473238

  Fotogaléria