Navigácia

Navigácia

  O škole

  Profil školy


     

  Naša základná škola je neplnoorganizovaná škola s ročníkmi prvého stupňa. Komorné prostredie školy umožňuje takmer rodinnú výchovu detí najmä vďaka dobrej atmosfére a výbornému vzťahu učiteľ – žiak – rodič. Priestory našej školy slúžia našim žiakom nielen na vzdelávanie, ale aj na efektívne využívanie voľného času v popoludňajších hodinách. V spolupráci s rodičmi a rôznymi inštitúciami vytvárame optimálne podmienky vo všetkých formách: v pravidelne organizovanej činnosti  (školského klubu detí, v záujmových útvaroch) a v príležitostne organizovanej činnosti (rôzne literárne, výtvarné, matematické, športové súťaže, exkurzie, divadelné predstavenia, výchovné koncerty atd.) Žiaci vydávajú vlastný časopis Slniečkár, v ktorom prezentujú svoje vlastné literárne a výtvarné práce a svojim čitateľom ponúkajú zaujímavé rubriky (doplňovačky, hádanky, atd.).

   

   

   

   

  Táto stránka môže obsahovať základné informácie o Vašej škole, môžete si ju ľubovoľne meniť. Návod, ako tieto zmeny uskutočniť, nájdete tu: http://help.edupage.org/

   

   

   

    

   

   

   

   

   

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola, Lastomír 144
   072 37 Lastomír č.144
  • +421 x 056/6473238

  Fotogaléria