Navigácia

Navigácia

  • Školský výlet

   Do galérie Školský výlet boli pridané fotografie.

   V stredu 20.6.2018 sme sa vybrali na školský výlet. Cieľom bola návšteva Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove. Počasie nám prialo. Najprv sme cestovali vlakom. Mnohí z nás po prvýkrát. Cesta ubehla rýchlo a už sme boli v Trebišove.  Zo stanice k múzeu je to riadny kus cesty, ale nám to neprekážalo, pretože sme sa veľmi tešili. Začala prehliadka expozícií. Najprv sme si prezreli expozíciu histórie poľnohospodárstva na Východnom Slovensku. Videli sme parné oracie súpravy, poľnohospodárske stroje a mechanizmy. Potom nasledovala prehliadka expozície ľudového odevu južného Zemplína, kde sme mohli vidieť odev z prvej polovice 20. storočia. Navštívili sme aj expozíciu ľudovej drevorezby a plastiky Zemplína. Najzábavnejšou však bola expozícia poľovníctva a ochrany zveri v priestoroch "Koniarne", kde sme sa dozvedeli mnohé informácie o zvieratkách a tiež sme si zasúťažili a plnili rôzne úlohy. Na dvore areálu bola pracovníčka hvezdárne, ktorá nám dovolila pozorovať Slnko prostredníctvom ďalekohľadu. Po prehliadke sme nakúpili suveníry a išli si oddýchnuť do krásneho parku s jazierkom, v ktorom rástli lekná. V blízkosti stálo nádherné mauzóleum grófa Júliusa Andrássyho, ktoré patrí medzi najcennejšie chránené kultúrne pamiatky v Trebišove. Videli sme tiež pozostatky vodného hradu Parič. Na záver nechýbala zmrzlina a cesta vlakom domov.

  • Návšteva z hvezdárne

   Do galérie Návšteva z hvezdárne boli pridané fotografie.

   18.6.2018 nás navštívili pracovníci hvezdárne v Michalovciach. Pre 3. a 4. ročník urobili prednášku o slnečnej sústave a gravitačnej sile. Mladší žiaci sa zoznámili s planétami zábavnou formou. Keďže bolo zamračené, nemohli sme pozorovať slnko hvezdárskym ďalekohľadom. Dúfame, že na budúci rok sa pôjdeme do hvezdárne pozrieť my.

  • MDD v mestských kasárňach

   Do galérie MDD v mestských kasárňach boli pridané fotografie.

   Deň detí sme strávili v priestoroch 22.mechanizovaného práporu /v mestských kasárňach/ v Michalovciach,kde sme si prezreli vojenskú techniku, videli sme hasenie ohňa penou a pomaľovali nás aj na tvár. Užili sme si to!

  • VIII.ročník športovej olympiády žiakov 1.st. ZŠ v Šamudovciach

   Tím žiakov z našej školy v zložení: Svetlana Šenkiová, Šimon Tkáč, Petra Babinčáková a Tomáš Balog reprezentovali našu školu na VIII. ročníku športovej olympiády žiakov 1.st. ZŠ SŠÚ Vinné, ktorá sa uskutočnila v tomto školskom roku v Šamudovciach. Svetlana Šenkiová získala 1.miesto v disciplíne - prenášanie loptičky v sieti, v súťaži družstiev sme získali 1.miesto v disciplíne - hádzanie lietajúcich tanierov a celkovo sa naše družstvo umiestnilo na II. mieste. Tešíme sa na budúci ročník súťaže!

  • Do školy na bicykli 2018

   Do galérie Do školy na bicykli 2018 boli pridané fotografie.

   S našimi žiakmi sme sa zapojili do celoštátnej kampane „Do školy na bicykli 2018“, ktorá trvala od 21. do 25. mája. Cieľom kampane bolo zvýšiť povedomie o udržateľnej mestskej doprave, ukázať mladým alternatívne druhy dopravy, a to najmä cyklistickú, zvýšiť záujem o šport a v neposlednom rade priniesť radosť z cesty do školy. Podujatie podporil jeden z našich najúspešnejších športovcov - cyklista Peter Sagan. 

  • Medzinárodný deň mlieka

   Do galérie Medzinárodný deň mlieka boli pridané fotografie.

   15.5.2018 Medzinárodný deň mlieka - Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie (IDF). Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Cieľom je poukázať a vyzdvihnúť ich biologicky významný obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti a inšpirovať ľudí k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti života. Aj my sme si pripomenuli tento deň rôznymi aktivitami.

  • Fugova domovina

   Do galérie Fugova domovina boli pridané fotografie.

   Dom Matice slovenskej Michalovce, Zemplínske osvetové stredisko Michalovce, Obec Vinné a Základná škola s materskou školou Františka Jozefa Fugu Vinné vyhlasujú každoročne súžťaž s názvom Fugova domovina. Aj tento školský rok sme sa zapojili už do 10.ročníka súťaže našimi výtvarnými prácami a úspešne. Nela Sikorai získala so svojim výkresom pekné 3 miesto.

  • OZNAM

   Riaditeľka Základnej školy v Lastomíre oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.   poskytuje z organizačných dôvodov  žiakom  riaditeľské voľno dňa 7. mája 2018 (pondelok).

  • Práce na súťaž: Rodina a základné ľudské právo na život

   Zapojili sme sa do 2.ročníka celoslovenskej súťaže "Rodina a základné ľudské právo na život". Práca Nely Sikorai - prezentácia s názvom "Moja rodina" získala 1.miesto. Veľmi sa tešíme!

  • Deň Zeme

   Do galérie Deň Zeme boli pridané fotografie.

   Na skoncovanie so znečistením životného prostredia plastmi je v roku 2018 zameraný Svetový deň Zeme. Plastové znečistenie je jedom pre oceány aj zemský povrch, poškodzuje život v moriach a ovplyvňuje zdravie ľudí. My sme si pripomenuli tento deň sledovaním prezentácie Naša Zem má narodeniny, tvorením z odpadového materiálu a skrášlením životného prostredia zberom odpadkov na školskom dvore.

  • Slávik Slovenska 2018 - školské kolo

   Do galérie Slávik Slovenska 2018 - školské kolo boli pridané fotografie.

   Dnes 18.apríla sa uskutočnilo školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2018. Umiestnenia: 1.miesto - Valéria Kančiová /2.ročník/, 2.miesto - Nela Sikorai /1.ročník/, 3.miesto - Michaela Kančiová /3.ročník/

  • Recitačná súťaž v Drahňove

   Do galérie Recitačná súťaž v Drahňove boli pridané fotografie.

   V piatok 13.apríla nás naša žiačka Valéria Kančiová úspešne reprezentovala na recitačnej súťaži v prednese poézie v Drahňove. Získala 1.miesto.

  • Deň narcisov

   Do galérie Deň narcisov boli pridané fotografie.

   Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. 22.ročník finančnej zbierky sme podporili vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov.

  • Svetový deň zdravia

   Do galérie Svetový deň zdravia boli pridané fotografie.

   Tento deň sa oslavuje od roku 1950 a viaže k udalosti vzniku Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá bola založená 7.4.1948. My sme si ho pripomenuli rozhovorom o zdravom životnom štýle a aktivitami zameranými na zdravú výživu.

  • Noc s Andersenom

   Do galérie Noc s Andersenom boli pridané fotografie.

   Medzinárodné podujatie na podporu čítania – Noc s Andersenom, sa organizuje pri príležitosti výročia narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena (2. apríla). Od roku 1967 je 2. apríl vyhlásený za Medzinárodný deň detskej knihy. Podujatie na podporu čítania detí už od roku 2006 koordinuje Spolok slovenských knihovníkov a knižníc a Slovenská asociácia knižníc. Do tejto mohutnej akcie sa zapájajú knižnice s cieľom podporiť rozvíjanie čítania detí. Podujatie sa koná vo všetkých regiónoch Slovenska  a každoročne priberá väčší počet verejných a školských knižníc. 

  • Svetový deň vody

   Do galérie Svetový deň vody boli pridané fotografie.

   Svetový deň vody je medzinárodná aktivita, ktorej myšlienka vznikla v roku 1992 na konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji (UNCED) v Rio de Janeiru. Každoročne tento deň pripadá na 22. marca. My sme si ho pripomenuli výrobou takéhoto plagátu.

  • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

   Do galérie Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo boli pridané fotografie.

   V galérii Zemplínskeho osvetového strediska Michalovce sa 20.3.2018 konal 64.ročník okresnej súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. Našu školu reprezentovala žiačka 2.ročníka Valéria Kančiová. V konkurencii sedemnástich recitátorov v I.kategórii prednesu poézie síce nezískala umiestnenie, ale porotu zaujala a ocenili ju diplomom za spontanny prejav. Srdečne jej blahoželáme!!!

  • Návšteva z knižnice

   Do galérie Návšteva z knižnice boli pridané fotografie.

   Zážitkové čítanie je spôsob práce s literárnym textom, ktorý je na rozdiel od hlasného čítania pre dnešné deti omnoho atraktívnejší. Súčasné deti, „rozmaznané“ televíziou a počítačmi nie sú ochotné a veľakrát ani schopné udržať pozornosť pri počúvaní čítaného textu. Zážitková práca s textom je tak výbornou alternatívou na zaujatie detí literatúrou a na podporu ich čitateľských zručností. Deťom nielen uľahčuje pochopiť prečítané, ale upozorní ich aj na skryté významy textu. Aj preto nás navštívili pracovníčky Zemplínskej knižnice v Trebišove a mali sme naozaj zážitok zo zážitkového čítania s nimi.

  • Hviezdoslavov Kubín

   Do galérie Hviezdoslavov Kubín boli pridané fotografie.

   6.3.2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.

   Umiestnenia:

   Poézia 1.miesto - Valéria Kančiová

                2.miesto - Ivana Valisková

                3.miesto - Nela Sikorai

   Próza 1.miesto - Petra Babinčáková

  • Talentárium

   Do galérie Talentárium boli pridané fotografie.

   V stredu, 21. februára, sa v Zemplínskom osvetovom stredisku konal tretí ročník Talentária pre žiakov 1.stupňa základných škôl. Svoje talenty tu predviedli žiaci v rôznych kategóriách. Či už to bol spev, prednes poézie a prózy, tanec, ľudové rozprávanie, hra na hudobnom nástroji alebo hranie scénok. A práve v tejto kategórii vystúpili naše žiačky – Danielka Šenkiová a Sveťka Šenkiová. Svojím vystúpením zabavili celé publikum a dostali množstvo pochvál. Nakoniec získali aj najviac bodov a bola im udelená cena obecenstva. Po vystúpení všetkých účinkujúcich bolo pre prítomných prichystané prekvapenie, vo forme predstavenia divadla Portál – Pyšná princezná. Nechýbalo ani občerstvenie. Hneď po príchode dostal každý účinkujúci desiatový balíček a po vyhlásení výsledkov ich už čakala pizza, džús a ovocie.

  strana:

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola, Lastomír 144
   072 37 Lastomír č.144
  • +421 x 056/6473238

  Fotogaléria