Navigácia

Navigácia

  • Jabĺčkový deň

   Jablko – sladké, voňavé, šťavnaté….

    

   Jablko je jednou z najzdravších druhov ovocia a každý jeho šťavnatý kúsok zásobuje telo energiou, vďaka obsahu ovocných kyselín spoľahlivo uhasí smäd a dobre zasýti. Jablká si môžeme dopriať v rôznej podobe. Najlepšie chutia priamo zo stromu, no môžeme si ich aj nasušiť do zásoby a odložiť si tak cenné vitamíny na zimu. Nič nepokazíme, ak ich využijeme pri príprave koláčov a iných sladkostí.

    

   Nie nadarmo je v októbri vyhlásený SVETOVÝ DEŇ JABLKA. Aj my sme si ho pripomenuli tým, že sme si zasúťažili, vyrobili ježkov s jabĺčkom, zahrali si jablkové pexeso a tiež sme jabĺčko ochutnali.

  • Dopravná výchova

   Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov alebo cyklistov – pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. Túto učebnú činnosť sme zrealizovali na multifunkčnom ihrisku. Deti sa oboznámili so základnými vedomosťami a získali zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách. 

  • Detský čin roka 2018!

   Naša škola sa zapojila do projektu Detský čin roka. Prosíme, aby ste zahlasovali za náš detský čin - Dobrý nápad. Môžte zahlasovať aj každý deň. Ďakujeme!

  • Cvičme v rytme

   Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V roku 2018 sa uskutočnil už jeho 4. ročník. Hlavnou témou kampane ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. Aj naša škola sa zapojila do tohto projektu 28.septembra akciou s názvom CVIČME V RYTME zameranou na ROZVOJ HUDOBNO – POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ PROSTREDNÍCTVOM RYTMICKEJ GYMNASTIKY A ĽUDOVÝCH TANCOV.

  • Otvorenie školského roka

   Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa konalo 3. septembra 2018 o 8:30 na školskom dvore.

  • Školská športová olympiáda

   Do galérie Školská športová olympiáda boli pridané fotografie.

   Žiaci si zmerali sily v štyroch kategóriách a v troch disciplínach.

   Umiestnenia:

    

   Skok do diaľky

   chlapci 1.a 2.ročník                           chlapci 3.a 4.ročník

   1.miesto – Róbert Kora                     1.miesto – Stanislav Kora

   2.miesto – Gabriel Mizer                    2.miesto – Justin Mizer

   3.miesto – Adrián Kora                      3.miesto – Marek Gorol

    

   dievčatá 1.a 2.ročník                        dievčatá 3.a 4.ročník

   1.miesto – Emma Valisková              1.miesto – Svetlana Šenkiová

   2.miesto – Nela Sikorai                     2.miesto – Sára Čičáková

   3miesto – Sofia Ihnátová                  3.miesto – Petra Babinčáková

    

   Beh na 50 metrov

   chlapci 1.a 2.ročník                           chlapci 3.a 4.ročník

   1.miesto – Adrián Kora                      1.miesto – Marek Gorol

   2.miesto – Gabriel Mizer                    2.miesto – Stanislav Kora

   3.miesto – Róbert Kora                      3.miesto – Justin Mizer

    

   dievčatá 1.a 2.ročník                        dievčatá 3.a 4.ročník

   1.miesto – Emma Valisková              1.miesto – Svetlana Šenkiová

   2.miesto – Sofia Ihnátová                  2.miesto – Diana Mizerová

   3miesto – Nela Sikorai                       3.miesto – Petra Babinčáková

    

   Prekážková dráha

   chlapci 1.a 2.ročník                           chlapci 3.a 4.ročník

   1.miesto – Adrián Kora                      1.miesto – Stanislav Kora

   2.miesto – Róbert Kora                      2.miesto – Marek Gorol

   3.miesto –Miroslav Gurguľ                 3.miesto – Šimon Tkáč

    

   dievčatá 1.a 2.ročník                        dievčatá 3.a 4.ročník

   1.miesto – Emma Valisková              1.miesto – Svetlana Šenkiová

   2.miesto – Nela Sikorai                     2.miesto – Diana Mizerová

   3miesto – Sofia Ihnátová                  3.miesto – Sabína Papcunová

  • Miss a Missak školy

   Do galérie Miss a Missak školy boli pridané fotografie.

   Zasúťažili sme si o naj... dievča a naj... chlapca školy v súťaži Miss a Missak. Stali sa nimi Svetlana Šenkiová a Justin Mizer. Rozhodovali hlasy od spolužiakov, zručnosti pri strihaní a lepení krabičky, vedomosti z kvízu o škole, schopnosti viesť rozhovor s moderátorom a moderátorkou, módna prehliadka a voľná disciplína. Všetci sme sa dobre zabavili!

  • Rozlúčka so štvrtákmi

   Do galérie Rozlúčka so štvrtákmi boli pridané fotografie.

  • Školský výlet

   Do galérie Školský výlet boli pridané fotografie.

   V stredu 20.6.2018 sme sa vybrali na školský výlet. Cieľom bola návšteva Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove. Počasie nám prialo. Najprv sme cestovali vlakom. Mnohí z nás po prvýkrát. Cesta ubehla rýchlo a už sme boli v Trebišove.  Zo stanice k múzeu je to riadny kus cesty, ale nám to neprekážalo, pretože sme sa veľmi tešili. Začala prehliadka expozícií. Najprv sme si prezreli expozíciu histórie poľnohospodárstva na Východnom Slovensku. Videli sme parné oracie súpravy, poľnohospodárske stroje a mechanizmy. Potom nasledovala prehliadka expozície ľudového odevu južného Zemplína, kde sme mohli vidieť odev z prvej polovice 20. storočia. Navštívili sme aj expozíciu ľudovej drevorezby a plastiky Zemplína. Najzábavnejšou však bola expozícia poľovníctva a ochrany zveri v priestoroch "Koniarne", kde sme sa dozvedeli mnohé informácie o zvieratkách a tiež sme si zasúťažili a plnili rôzne úlohy. Na dvore areálu bola pracovníčka hvezdárne, ktorá nám dovolila pozorovať Slnko prostredníctvom ďalekohľadu. Po prehliadke sme nakúpili suveníry a išli si oddýchnuť do krásneho parku s jazierkom, v ktorom rástli lekná. V blízkosti stálo nádherné mauzóleum grófa Júliusa Andrássyho, ktoré patrí medzi najcennejšie chránené kultúrne pamiatky v Trebišove. Videli sme tiež pozostatky vodného hradu Parič. Na záver nechýbala zmrzlina a cesta vlakom domov.

  • Návšteva z hvezdárne

   Do galérie Návšteva z hvezdárne boli pridané fotografie.

   18.6.2018 nás navštívili pracovníci hvezdárne v Michalovciach. Pre 3. a 4. ročník urobili prednášku o slnečnej sústave a gravitačnej sile. Mladší žiaci sa zoznámili s planétami zábavnou formou. Keďže bolo zamračené, nemohli sme pozorovať slnko hvezdárskym ďalekohľadom. Dúfame, že na budúci rok sa pôjdeme do hvezdárne pozrieť my.

  • MDD v mestských kasárňach

   Do galérie MDD v mestských kasárňach boli pridané fotografie.

   Deň detí sme strávili v priestoroch 22.mechanizovaného práporu /v mestských kasárňach/ v Michalovciach,kde sme si prezreli vojenskú techniku, videli sme hasenie ohňa penou a pomaľovali nás aj na tvár. Užili sme si to!

  • VIII.ročník športovej olympiády žiakov 1.st. ZŠ v Šamudovciach

   Tím žiakov z našej školy v zložení: Svetlana Šenkiová, Šimon Tkáč, Petra Babinčáková a Tomáš Balog reprezentovali našu školu na VIII. ročníku športovej olympiády žiakov 1.st. ZŠ SŠÚ Vinné, ktorá sa uskutočnila v tomto školskom roku v Šamudovciach. Svetlana Šenkiová získala 1.miesto v disciplíne - prenášanie loptičky v sieti, v súťaži družstiev sme získali 1.miesto v disciplíne - hádzanie lietajúcich tanierov a celkovo sa naše družstvo umiestnilo na II. mieste. Tešíme sa na budúci ročník súťaže!

  • Do školy na bicykli 2018

   Do galérie Do školy na bicykli 2018 boli pridané fotografie.

   S našimi žiakmi sme sa zapojili do celoštátnej kampane „Do školy na bicykli 2018“, ktorá trvala od 21. do 25. mája. Cieľom kampane bolo zvýšiť povedomie o udržateľnej mestskej doprave, ukázať mladým alternatívne druhy dopravy, a to najmä cyklistickú, zvýšiť záujem o šport a v neposlednom rade priniesť radosť z cesty do školy. Podujatie podporil jeden z našich najúspešnejších športovcov - cyklista Peter Sagan. 

  • Medzinárodný deň mlieka

   Do galérie Medzinárodný deň mlieka boli pridané fotografie.

   15.5.2018 Medzinárodný deň mlieka - Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie (IDF). Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Cieľom je poukázať a vyzdvihnúť ich biologicky významný obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti a inšpirovať ľudí k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti života. Aj my sme si pripomenuli tento deň rôznymi aktivitami.

  • Fugova domovina

   Do galérie Fugova domovina boli pridané fotografie.

   Dom Matice slovenskej Michalovce, Zemplínske osvetové stredisko Michalovce, Obec Vinné a Základná škola s materskou školou Františka Jozefa Fugu Vinné vyhlasujú každoročne súžťaž s názvom Fugova domovina. Aj tento školský rok sme sa zapojili už do 10.ročníka súťaže našimi výtvarnými prácami a úspešne. Nela Sikorai získala so svojim výkresom pekné 3 miesto.

  • OZNAM

   Riaditeľka Základnej školy v Lastomíre oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.   poskytuje z organizačných dôvodov  žiakom  riaditeľské voľno dňa 7. mája 2018 (pondelok).

  • Práce na súťaž: Rodina a základné ľudské právo na život

   Zapojili sme sa do 2.ročníka celoslovenskej súťaže "Rodina a základné ľudské právo na život". Práca Nely Sikorai - prezentácia s názvom "Moja rodina" získala 1.miesto. Veľmi sa tešíme!

  • Deň Zeme

   Do galérie Deň Zeme boli pridané fotografie.

   Na skoncovanie so znečistením životného prostredia plastmi je v roku 2018 zameraný Svetový deň Zeme. Plastové znečistenie je jedom pre oceány aj zemský povrch, poškodzuje život v moriach a ovplyvňuje zdravie ľudí. My sme si pripomenuli tento deň sledovaním prezentácie Naša Zem má narodeniny, tvorením z odpadového materiálu a skrášlením životného prostredia zberom odpadkov na školskom dvore.

  • Slávik Slovenska 2018 - školské kolo

   Do galérie Slávik Slovenska 2018 - školské kolo boli pridané fotografie.

   Dnes 18.apríla sa uskutočnilo školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2018. Umiestnenia: 1.miesto - Valéria Kančiová /2.ročník/, 2.miesto - Nela Sikorai /1.ročník/, 3.miesto - Michaela Kančiová /3.ročník/

  • Recitačná súťaž v Drahňove

   Do galérie Recitačná súťaž v Drahňove boli pridané fotografie.

   V piatok 13.apríla nás naša žiačka Valéria Kančiová úspešne reprezentovala na recitačnej súťaži v prednese poézie v Drahňove. Získala 1.miesto.

  strana:

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola, Lastomír 144
   072 37 Lastomír č.144
  • +421 x 056/6473238

  Fotogaléria