Navigácia

Navigácia

  • Vianočné prázdniny

   Vianočné prázdniny trvajú od 24.12.2018 do 7.1.2019. Školské vyučovanie sa začína v utorok 8.1.2019

  • 74.výročie oslobodenia našej obce

   V pondelok 26. novembra sme sa zúčastnili aktu kladenia vencov k pamätníku oslobodenia v našej obci. Pripomenuli sme si 74.výročie oslobodenia našej obce. Naša žiačka Dianka zarecitovala báseň na znak vďaky našim osloboditeľom.

  • Divadelné predstavenie

   Prešovské divadlo Scéna predstavilo vo štvrtok 22.novembra v Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach rozprávku „Zlaté kuriatko“. Herci z Prešova si pre žiakov pripravili zábavné vystúpenie o vlkovi, ktorý sa nakoniec stal dobrým otcom malému kuriatku. Popri vtipných dialógoch vlka, prefíkanej líšky a kohútika Petríka sme sa dozvedeli, že mlčať je zlato. Ale aj to, že pri výchove detí nie je dôležité bohatstvo, ale dobré srdce.

  • Európsky týždeň boja proti drogám

   Európsky týždeň boja proti drogám pripadá na tretí novembrový týždeň kalendárneho roka. Zámerom je upriamiť pozornosť na dôležitosť prevencie užívania drog - znížiť a odstrániť dopyt po nezákonných a nelegálnych drogách, a to najmä medzi deťmi a mladými ľuďmi.

   V rámci protidrogovej prevencie organizujeme na našej škole každoročne Týždeň zdravia, zameraný na rozvoj zdravého životného štýlu našich detí. Počas projektu sa žiaci dozvedeli informácie o základných princípoch zdravého životného štýlu, dozvedeli sa čo-to o zdravej a vyváženej stave, poučili sa z príbehu o Alenke, naučili sa ako sa dá aktívne relaxovať, spoločne riešili dilemu žiačika z príbehu, priniesli zdravé recepty, pochopili význam pitného režimu a dostatku spánku pre správny vývoj organizmu. Svoje poznatky spracovali v závere týždňa rôznymi tvorivými aktivitami.

   Ďakujeme rodičom, ktorý sa zapojili do nášho Týždňa zdravia a splnili tak spoločne s deťmi domáce úlohy.

  • Riaditeľské voľno

   Riaditeľka Základnej školy v Lastomíre oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z   p o s k y t u je z prevádzkových dôvodov  žiakom  riaditeľské voľno dňa 20. novembra 2018 (utorok).

  • Záložka do knihy spája školy - 9.ročník

   Zapojili sme sa do 9.ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy:

   Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice.

   Našou partnerskou školou bola ZŠ a MŠ Hradec

   s ktorou sme si v mesiaci október vymenili záložky.

    

   Do projektu sa prihlásilo 1 096 škôl s celkovým počtom 130 002 žiakov,

   a to z Českej republiky 320 škôl s celkovým počtom 33 805 žiakov

   a zo Slovenskej republiky 776 škôl s celkovým počtom 96 197 žiakov.

  • Oznam

   Riaditeľka Základnej školy v Lastomíre oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.   poskytuje z prevádzkových dôvodov  žiakom  riaditeľské voľno dňa 29. októbra 2018 (pondelok).

   Jednorázový štátny sviatok100. výročie prijatia Deklarácie slovenského národa - 30.10.2018

   Jesenné prázdniny - 31.10.2018 - 4.11.2018

  • Jabĺčkový deň

   Jablko – sladké, voňavé, šťavnaté….

    

   Jablko je jednou z najzdravších druhov ovocia a každý jeho šťavnatý kúsok zásobuje telo energiou, vďaka obsahu ovocných kyselín spoľahlivo uhasí smäd a dobre zasýti. Jablká si môžeme dopriať v rôznej podobe. Najlepšie chutia priamo zo stromu, no môžeme si ich aj nasušiť do zásoby a odložiť si tak cenné vitamíny na zimu. Nič nepokazíme, ak ich využijeme pri príprave koláčov a iných sladkostí.

    

   Nie nadarmo je v októbri vyhlásený SVETOVÝ DEŇ JABLKA. Aj my sme si ho pripomenuli tým, že sme si zasúťažili, vyrobili ježkov s jabĺčkom, zahrali si jablkové pexeso a tiež sme jabĺčko ochutnali.

  • Dopravná výchova

   Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov alebo cyklistov – pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. Túto učebnú činnosť sme zrealizovali na multifunkčnom ihrisku. Deti sa oboznámili so základnými vedomosťami a získali zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách. 

  • Detský čin roka 2018!

   Naša škola sa zapojila do projektu Detský čin roka. Prosíme, aby ste zahlasovali za náš detský čin - Dobrý nápad. Môžte zahlasovať aj každý deň. Ďakujeme!

  • Cvičme v rytme

   Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V roku 2018 sa uskutočnil už jeho 4. ročník. Hlavnou témou kampane ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. Aj naša škola sa zapojila do tohto projektu 28.septembra akciou s názvom CVIČME V RYTME zameranou na ROZVOJ HUDOBNO – POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ PROSTREDNÍCTVOM RYTMICKEJ GYMNASTIKY A ĽUDOVÝCH TANCOV.

  • Otvorenie školského roka

   Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa konalo 3. septembra 2018 o 8:30 na školskom dvore.

  • Školská športová olympiáda

   Do galérie Školská športová olympiáda boli pridané fotografie.

   Žiaci si zmerali sily v štyroch kategóriách a v troch disciplínach.

   Umiestnenia:

    

   Skok do diaľky

   chlapci 1.a 2.ročník                           chlapci 3.a 4.ročník

   1.miesto – Róbert Kora                     1.miesto – Stanislav Kora

   2.miesto – Gabriel Mizer                    2.miesto – Justin Mizer

   3.miesto – Adrián Kora                      3.miesto – Marek Gorol

    

   dievčatá 1.a 2.ročník                        dievčatá 3.a 4.ročník

   1.miesto – Emma Valisková              1.miesto – Svetlana Šenkiová

   2.miesto – Nela Sikorai                     2.miesto – Sára Čičáková

   3miesto – Sofia Ihnátová                  3.miesto – Petra Babinčáková

    

   Beh na 50 metrov

   chlapci 1.a 2.ročník                           chlapci 3.a 4.ročník

   1.miesto – Adrián Kora                      1.miesto – Marek Gorol

   2.miesto – Gabriel Mizer                    2.miesto – Stanislav Kora

   3.miesto – Róbert Kora                      3.miesto – Justin Mizer

    

   dievčatá 1.a 2.ročník                        dievčatá 3.a 4.ročník

   1.miesto – Emma Valisková              1.miesto – Svetlana Šenkiová

   2.miesto – Sofia Ihnátová                  2.miesto – Diana Mizerová

   3miesto – Nela Sikorai                       3.miesto – Petra Babinčáková

    

   Prekážková dráha

   chlapci 1.a 2.ročník                           chlapci 3.a 4.ročník

   1.miesto – Adrián Kora                      1.miesto – Stanislav Kora

   2.miesto – Róbert Kora                      2.miesto – Marek Gorol

   3.miesto –Miroslav Gurguľ                 3.miesto – Šimon Tkáč

    

   dievčatá 1.a 2.ročník                        dievčatá 3.a 4.ročník

   1.miesto – Emma Valisková              1.miesto – Svetlana Šenkiová

   2.miesto – Nela Sikorai                     2.miesto – Diana Mizerová

   3miesto – Sofia Ihnátová                  3.miesto – Sabína Papcunová

  • Miss a Missak školy

   Do galérie Miss a Missak školy boli pridané fotografie.

   Zasúťažili sme si o naj... dievča a naj... chlapca školy v súťaži Miss a Missak. Stali sa nimi Svetlana Šenkiová a Justin Mizer. Rozhodovali hlasy od spolužiakov, zručnosti pri strihaní a lepení krabičky, vedomosti z kvízu o škole, schopnosti viesť rozhovor s moderátorom a moderátorkou, módna prehliadka a voľná disciplína. Všetci sme sa dobre zabavili!

  • Rozlúčka so štvrtákmi

   Do galérie Rozlúčka so štvrtákmi boli pridané fotografie.

  • Školský výlet

   Do galérie Školský výlet boli pridané fotografie.

   V stredu 20.6.2018 sme sa vybrali na školský výlet. Cieľom bola návšteva Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove. Počasie nám prialo. Najprv sme cestovali vlakom. Mnohí z nás po prvýkrát. Cesta ubehla rýchlo a už sme boli v Trebišove.  Zo stanice k múzeu je to riadny kus cesty, ale nám to neprekážalo, pretože sme sa veľmi tešili. Začala prehliadka expozícií. Najprv sme si prezreli expozíciu histórie poľnohospodárstva na Východnom Slovensku. Videli sme parné oracie súpravy, poľnohospodárske stroje a mechanizmy. Potom nasledovala prehliadka expozície ľudového odevu južného Zemplína, kde sme mohli vidieť odev z prvej polovice 20. storočia. Navštívili sme aj expozíciu ľudovej drevorezby a plastiky Zemplína. Najzábavnejšou však bola expozícia poľovníctva a ochrany zveri v priestoroch "Koniarne", kde sme sa dozvedeli mnohé informácie o zvieratkách a tiež sme si zasúťažili a plnili rôzne úlohy. Na dvore areálu bola pracovníčka hvezdárne, ktorá nám dovolila pozorovať Slnko prostredníctvom ďalekohľadu. Po prehliadke sme nakúpili suveníry a išli si oddýchnuť do krásneho parku s jazierkom, v ktorom rástli lekná. V blízkosti stálo nádherné mauzóleum grófa Júliusa Andrássyho, ktoré patrí medzi najcennejšie chránené kultúrne pamiatky v Trebišove. Videli sme tiež pozostatky vodného hradu Parič. Na záver nechýbala zmrzlina a cesta vlakom domov.

  • Návšteva z hvezdárne

   Do galérie Návšteva z hvezdárne boli pridané fotografie.

   18.6.2018 nás navštívili pracovníci hvezdárne v Michalovciach. Pre 3. a 4. ročník urobili prednášku o slnečnej sústave a gravitačnej sile. Mladší žiaci sa zoznámili s planétami zábavnou formou. Keďže bolo zamračené, nemohli sme pozorovať slnko hvezdárskym ďalekohľadom. Dúfame, že na budúci rok sa pôjdeme do hvezdárne pozrieť my.

  • MDD v mestských kasárňach

   Do galérie MDD v mestských kasárňach boli pridané fotografie.

   Deň detí sme strávili v priestoroch 22.mechanizovaného práporu /v mestských kasárňach/ v Michalovciach,kde sme si prezreli vojenskú techniku, videli sme hasenie ohňa penou a pomaľovali nás aj na tvár. Užili sme si to!

  • VIII.ročník športovej olympiády žiakov 1.st. ZŠ v Šamudovciach

   Tím žiakov z našej školy v zložení: Svetlana Šenkiová, Šimon Tkáč, Petra Babinčáková a Tomáš Balog reprezentovali našu školu na VIII. ročníku športovej olympiády žiakov 1.st. ZŠ SŠÚ Vinné, ktorá sa uskutočnila v tomto školskom roku v Šamudovciach. Svetlana Šenkiová získala 1.miesto v disciplíne - prenášanie loptičky v sieti, v súťaži družstiev sme získali 1.miesto v disciplíne - hádzanie lietajúcich tanierov a celkovo sa naše družstvo umiestnilo na II. mieste. Tešíme sa na budúci ročník súťaže!

  • Do školy na bicykli 2018

   Do galérie Do školy na bicykli 2018 boli pridané fotografie.

   S našimi žiakmi sme sa zapojili do celoštátnej kampane „Do školy na bicykli 2018“, ktorá trvala od 21. do 25. mája. Cieľom kampane bolo zvýšiť povedomie o udržateľnej mestskej doprave, ukázať mladým alternatívne druhy dopravy, a to najmä cyklistickú, zvýšiť záujem o šport a v neposlednom rade priniesť radosť z cesty do školy. Podujatie podporil jeden z našich najúspešnejších športovcov - cyklista Peter Sagan. 

  strana:

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola, Lastomír 144
   072 37 Lastomír č.144
  • +421 x 056/6473238

  Fotogaléria